Warto wiedzieć, że od 28.04.2017 do 30.06.2017 trwa konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Jak sama nazwa wskazuje „Polska Wschodnia” wspiera firmy z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy.

Osobom zainteresowanym  jak przygotować wniosek do takiego konkursu polecamy poradnik (pdf):

Jak przygotować model biznesowy dla firmy starającej się o dotację?